Algemene voorwaarden

  1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het object mocht worden toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing, schade e.d. zijn voor rekening van de huurder. Bij onherstelbare schade is een bedrag van minimaal 300.00 euro verschuldigd .
  2. Bij constatering van schade c.q. mankementen dient dit terstond aan Hans-Verhuur te worden doorgeven
  3. Alle mee geleverde artikelen moeten in de zelfde staat terug gebracht worden.
  4. Huurder kan Hans-Verhuur op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, letsel of ongeval (persoonlijk of materieel), door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na gebruik van onze attracties,
  5. De huurder dient de gehuurde materialen na de huurperiode weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. Het gehuurde object: dient, schoon en netjes ingepakt te worden geretourneerd. Wanneer het object niet netjes en schoon is worden reinigingskosten in rekening gebracht van 25,00 euro.
  6. Bij het te laat retourneren van de objecten, tenzij na overleg anders is overeengekomen, zal een extra bedrag in rekening worden gebracht,
  7. Het huurbedrag dient bij afhalen van de objecten te worden voldaan.
  8. Huurder dient een borgsom van minimaal 50,00 euro te betalen bij het afhalen van de objecten. Deze borgsom wordt geretourneerd na terugbezorging van het gehuurde in goede staat, volgens punt 7 van deze voorwaarden.
  9. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde object, vanaf het huurmoment tot het tijdstip van de terugbezorging.
  10. De huurder gaat akkoord met aangeboden voorwaarden en moet hiervoor tekenen.